Liternatuur

Didactisch materiaal

LitLab-proef 2020

Als aanvulling op de cursus en de essays op deze website hebben drie studenten een LitLab-proef gemaakt. Met LitLab-proeven leren middelbare scholieren stapsgewijs laagdrempelig onderzoek doen naar Nederlandse literatuur. Leerlingen leren meer over het Nederlandse literaire veld. Daarnaast leren zij ook hoe dit wordt onderzocht. Tijdens het doorlopen van een proef gaan zij daarnaast zelf aan de slag met aangereikte (online) tools om onderzoek naar het onderwerp te doen. 

Door Wouter Koster, Marlous van Oostrum en Sophie Scharff

In onze proef hebben we de klimaatroman centraal gezet. In de eerste stap leren de leerlingen meer over het klimaatprobleem en de klimaatroman. Ze activeren hun voorkennis (over o.a. klimaatspijbelaars). Vervolgens introduceren we in de tweede stap een aantal belangrijke begrippen: ecocentrismeantropocentrisme en multiperspectiviteit. Deze begrippen worden gekoppeld aan het boek Vissen redden van Annelies Verbeke. In stap 3 gaan de leerlingen deze begrippen zelfstandig koppelen aan een soortgelijk boek, namelijk Onder het ijs van Ellen de Bruin. Bij stap 4 wordt het de leerlingen iets moeilijker gemaakt en moeten zij aan de hand van een fragment uit Pels van Jeroen Siebelink een betoog schrijven. In de laatste stap worden de leerlingen vrijgelaten qua keuze. Zij mogen ofwel een creatieve verwerking maken bij een fragment uit het NRC of bij Dagpauwoog of Het Vogelhuis van Eva Meijer. 

Met deze LitLab-proef hopen we de leerlingen te enthousiasmeren voor de klimaatromans en hen te leren hoe multiperspectiviteit het blikveld verruimt. Ze komen meer te weten over het veelvoorkomende mensgerichte perspectief in klimaatliteratuur. Hiernaast leren zij ook een ecocentrisch perspectief in te nemen en de waarde daarvan in te zien. De volledige proef is nu nog alleen op aanvraag te verkrijgen, maar binnenkort te vinden op www.litlab.nl/proeven.