Logo Universiteit Utrecht

Liternatuur

Over ons

Klimaatspijbelaars op straat, verhitte discussies in de Tweede Kamer en populaire series over het rampscenario ​als de dijken breken:​ de klimaatcrisis is letterlijk een ​hot item​. Ook in de literatuur is sprake van een trend van romans, poëzie en toneelstukken die het klimaatvraagstuk als centraal onderwerp behandelen. Voor ons opent dit een interessant onderzoeksgebied.

Wij zijn een groep studenten van de Universiteit Utrecht. Binnen het mastervak ‘Trends in de Nederlandse literatuur: De klimaatcrisis’ hebben wij ons beziggehouden met de relatie tussen literatuur en het klimaat. Hoe is er de afgelopen jaren gedacht en geschreven over de relatie tussen mens en natuur? Kan literatuur bijdragen aan het creëren van meer bewustwording en gedragsverandering met betrekking tot de klimaatcrisis? We hebben romans, poëzie en toneelstukken besproken waarin ecologische vraagstukken een rol spelen. Daarbij hebben we gekeken naar hoe deze teksten zich verhouden tot het klimaatdebat. Hoe gaan de auteurs om met zoiets groots en ongrijpbaars dat de menselijke maat te boven gaat?

We behandelden deze vragen vanuit onze verschillende wetenschappelijke achtergronden. Als studenten van de masters Neerlandistiek, Literatuur vandaag en Educatie en communicatie hebben wij onze kennis en kunde gebundeld. Het klimaatvraagstuk is iets dat ons allemaal aangaat en door de omvang van deze crisis, kunnen we er niet meer omheen. Daarom is het volgens ons belangrijk om meer ​klimaatgeletterdheid​ te creëren. Met deze website willen wij hieraan bijdragen. Met hetzelfde doel hebben we ons eigen onderzoek vertaald naar een ​Lit Lab-proef​ waarin middelbare scholieren onderzoek doen naar de representatie van de klimaatcrisis in literatuur.

Omdat termen als ‘antropocentrisme’, ‘ecokritiek’ en ‘Scalar Literacy’ wellicht wat kunnen gaan duizelen, hebben we als overzicht een ​verklarende woordenlijst​ opgesteld. Hebben we je interesse weten te wekken, dan verwijzen we onder ‘Meer weten’​ graag door naar meer literatuur, podcasts en films over dit onderwerp.