Liternatuur

Eva Meijer

Bij de volgende verkiezingen stem ik op een kameel

De Griekse filosoof Aristoteles (384-322 v.Chr.) schreef in zijn Politika al dat de mens het enige politieke dier is, omdat mensen kunnen spreken en in dat spreken onderscheid kunnen maken tussen goed en kwaad. De mens bepaalt en het dier fungeert als politieke speelbal. Of dit waar is, wordt steeds vaker bekritiseerd maar dat de…

Read more

De verhouding tussen de mens en de natuur

Eva Meijer bespreekt in het essay ‘Vuurduin’ de verschoven verhoudingen tussen de mens en de natuur en ze betoogt dat we als samenleving collectief moeten leren hopen.

Read more

De buurman is een worm

Dieren en mensen zijn verschillend, toch? Eva Meijer betoogt in haar essay ‘De soldaat was een dolfijn’ dat dit wel meevalt. Zij stelt zelfs dat wij dieren moeten betrekken bij bestuur en wetgeving.

Read more