Liternatuur

Artikelen

Zoektocht naar verbinding in dystopische maatschappij

Een zoektocht naar verbinding van de millennialgeneratie in tijden van de klimaatcrisis. In dit artikel wordt ‘Het boek van alle angsten’ van Emy Koopman besproken. In deze dystopische wereld komen je nachtmerries uit…

Read more

De verhouding tussen de mens en de natuur

Eva Meijer bespreekt in het essay ‘Vuurduin’ de verschoven verhoudingen tussen de mens en de natuur en ze betoogt dat we als samenleving collectief moeten leren hopen.

Read more

Twee dystopische Nederlanden vergeleken

In dit artikel worden twee romans besproken die veel overeenkomsten hebben; ‘KLIFI: Woede in de republiek Nederland’ van Adriaan van Dis en ‘Karina of de ondergang van Nederland’ van Wouter Godijn. De romans beloven een fictief toekomstbeeld van Nederland te schetsen en hoewel de uitwerkingen van dit toekomstbeeld verschillen, zien Van Dis en Godijn het somber in.

Read more

De mens in de marge: van ‘ego-’ naar ‘ecopoëzie’

De Vlaamse dichter Dominique de Groen kiest voor ‘ecopoëzie’ in plaats van ‘egopoëzie’. In ‘Sticky drama’ (2019) en ‘Offerlam’ (2020) wordt de mens naar de marge geschoven om een stem te geven aan niet-menselijke organismen (degenkrab, offerlam, bacteriën) die lijden onder de destructieve macht van mens en kapitaal.

Read more

Meer dan woorden

Klimaatliteratuur kan meer vormen aannemen dan alleen woorden. Over de rol van beeld in ‘Hoe ik een bos begon in mijn badkamer’.

Read more

Otje als start van de discussie over relatie mens-dier 

Een artikel over de spanning tussen het anders-zijn van en identificatie met antropomorfe personages in het kinderboek Otje. Kunnen we deze spanning benutten voor een gesprek over de omgang met dieren in het echte leven? 

Read more

Wat een wateraap ons vertelt over mens-zijn 

In ‘De Wateraap’ van Mariken Heitman leidt een zoektocht naar identiteit terug naar het moment waarop de mens voor het eerst mens werd. De roman leest als een kritiek op tegenstellingen, zowel tussen man en vrouw als tussen mens en dier.  

Read more