Liternatuur

Artikelen

Dystopie in ‘Vis’: klimaatfictie op zee

‘Vis’ van Anton Valens is een novelle die het leven op een vissersboot beschrijft door de ogen van een werkeloze kunstenaar en de confrontaties die deze reis met zich meebrengt.

Read more

Het einde en een nieuw begin in ‘Weerwater’

Alles is vergaan, behalve Almere. Dystopischer kan niet, toch? Dit artikel toont hoe dystopie en utopie met elkaar verbonden zijn en wordt er gezocht naar de betekenis van de mysterieuze mist in Renate Dorresteins ‘Weerwater’.

Read more
Nerts

Dieren door de bril van de mens

Hoe praat de mens over zichzelf in relatie tot de natuur? In ‘Pels’, het debuut van Jeroen Siebelink, komt Theun voor de keuze tussen zijn familie en zijn idealen te staan.

Read more

De buurman is een worm

Dieren en mensen zijn verschillend, toch? Eva Meijer betoogt in haar essay ‘De soldaat was een dolfijn’ dat dit wel meevalt. Zij stelt zelfs dat wij dieren moeten betrekken bij bestuur en wetgeving.

Read more

LitLab-proef 2020

Als aanvulling op de cursus en de essays op deze website hebben drie studenten een LitLab-proef gemaakt. Met LitLab-proeven leren middelbare scholieren stapsgewijs laagdrempelig onderzoek doen naar Nederlandse literatuur. Leerlingen leren meer over het Nederlandse literaire veld. Daarnaast leren zij ook hoe dit wordt onderzocht. Tijdens het doorlopen van een proef gaan zij daarnaast zelf…

Read more